Sporen

Sporen

SPOREN -  groep 1 t/m 4

In dit project maken kinderen kennis met de, voor de onderbouw geschikte, verschillende grafische technieken. Voor de
leerkracht is het een (hernieuwde) kennismaking met het project Sporen, waarin tal van mogelijkheden besloten liggen om
door middel van druktechnieken kinderen een verhaal te laten
vertellen.

→ Organisatie
De basis is de leskist Sporen met daarin de benodigde materialen, gereedschappen en lessuggesties.

DOELEN → Reflectief

- Kinderen maken kennis met grafische kunstuitingen
- Kinderen leren kijken naar kunst, hoe is het gemaakt?
- Kinderen leren hun gevoelens en mening te uiten en te delen over datgene wat ze ervaren

→ Actief
- Kinderen leren de specifieke vaardigheden die nodig zijn met betrekking tot de druktechnieken
- Kinderen leren hun eigen ideeën vorm te geven

→ Overstijgend
- De leerkracht maakt kennis met de praktische vaardigheden van de verschillende druktechnieken
- De leerkracht ziet mogelijkheden om door middel van druktechnieken de verbeelding van kinderen
te prikkelen
- De leerkracht ziet mogelijkheden om de druktechnieken te gebruiken voor verschillende doeleinden
in de les en op school

→ Bestemd voor
Groep 1 t/m 4

→ Aantal
Afhankelijk van de groepsgrootte en de beschikbare ruimte op school

→ Uitvoeringslocatie
Op school

→ Dag en tijd
In overleg

→ Duur
1½ uur

→ Bijzonderheden
De leskist Sporen wordt op school gebracht en weer opgehaald.