Reizende tentoonstelling

Reizende Tentoonstelling - Groep 5 & 6

THEMA KLEUR
De tentoonstelling komt op school!
Een klein aantal kunstwerken wordt van tevoren op school
gebracht. Het werk kan meerdere weken op school blijven, de
duur is mede afhankelijk van het aantal inschrijvingen en het
aantal groepen dat binnen een school gebruik wil maken van dit
project. Tijdens de tentoonstelling komt een gastdocent/kunstenaar een les geven van 2 uur. De tentoonstelling wordt gezamenlijk bekeken en besproken met de kinderen, daarna gaan de kinderen zelf actief aan de slag. De materialen
hiervoor worden door de gastdocent meegenomen. De lessen zijn uiteraard aangepast aan het niveau van
de leerlingen.

DOELEN → Reflectief
- Kinderen leren kijken naar kunst waarbij het begrip ‘kleur’ de leidraad is
- Kinderen maken kennis met een bepaalde kunstvorm in hun eigen schoolomgeving
- Kinderen leren hun gevoelens te uiten en te delen over kunst
- Kinderen vormen een mening over kunst en kunstenaars
→ Actief
- Kinderen leren hun eigen ideeën te verwezenlijken in hun werkstuk
- Kinderen leren bepaalde vaardigheden
→ Overstijgend
- Kunst en kunstenaars krijgen een plek binnen de school
- De leerkracht put inspiratie uit de lessen van de kunstenaars en kan daar een aanknopingspunt in -
vinden om zelf aandacht te besteden aan het kijken naar en bezig zijn met kunst.

→ Bestemd voor
Groep 5 en 6

→ Aantal
Één groep

→ Uitvoeringslocatie
Op school

→ Dag en tijd
In overleg

→ Duur
Tentoonstelling: enkele weken
Les: 75 minuten

→ Bijzonderheden
De leerkracht dient bij de lessen aanwezig te zijn.